New year close schedule

ปีใหม่นี้ทางร้านปิดวันที่ 31 ธ.ค 2557- 4 ม.ค 2558นะคะ
เปิดให้บริการปกติในวันจันทร์ที 5 มกราคม 2558 ค่า 

Dharma Yoga By Junko สตูฯโยคะใจกลางเมือง ตั้งอยู่อารีน่า 10 สุขุมวิท 55, เอกมัย 5 ทองหล่อ 10
พบกับโปรโมชั่นและตารางเรียนล่าสุดได้ที่นี่ หรือสอบถาม 02.392.7681 / 087.449.5924